Repost from @unicefnepal – नेपालमा 🇳🇵 एक वर्षदेखि १४ वर्ष उमेरसम्मका ८० प्रतिशतभन्दा धेरै नेपाली बालबालिका 👧 अनुशासनका नाममा हुने हिंसाबाट प्रभावित हुने गरेका छन् । अनुशासनको नाममा हुने हिंसा, शारिरीक सजाय र दुर्व्यवहार समाप्त गरौं । #EndViolence

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s